Śmieci na działkach - ROD 40-lecia

Przejdź do treści

1 lipca 2011r. weszła w życie ustawa śmieciowa, która w konsekwencji wymusiła na ogrodach działkowych wprowadzenie w naszych ROD obowiązku zainstalowania kontenerów na śmieci oraz dodatkową opłatę za wywóz śmieci. Rada miasta Strzelce Opolskie w dniu 25 listopada 2015r. ustaliła uchwałą XV/115/2015 opłatę za wywóz nieczystości z ogrodów działkowych w kwocie 40 zł od działki. W/w kwota została ustalona na podstawie danych z ubiegłego roku. W przypadku Naszego ogrodu, Urząd Miasta szacuje, że w 2016r. zostanie wywiezionych około 15 kontenerów o pojemności 1100L z ulicy Strzelców Bytomskich i Szpitalnej oraz około 30 kontenerów o pojemnosci 240L z ulicy Mickiewicza. Jednocześnie Urzędnicy informują, że jeśli ilość kontenerów będzie większa, to koszt wywozu śmieci wzrośnie w następnym roku. Niestety, jak widać po naszych kontenerach, działkowcy nie zdają sobie z tego sprawy, kontenery są zarzucane trawą, gałęziami, materiałami budowlanymi itp.W celu utrzymania czystości, zarząd był zmuszony wynająć dodatkowe kontenery na tereny przy ul.Strzelców Bytomskich i Szpitalnej, co również generuje dodatkowe koszty za dzierzawę kontenerów. Pamiętajmy, że każdy z nas pokrywa te koszty. § 68 pkt. 1 i 2 Regulaminu ROD szczegółowo określa jak postępować z odpadami w ROD. Przypominamy, czego nie wolno wyrzucać do kontenerów w ROD
Przypominamy !!!
Każda działka w ROD musi być wyposażona w kompostownik, Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin (§ 42 Regulaminu ROD).
Wróć do spisu treści