Śmieci na działkach - ROD 40-lecia

Przejdź do treści

Od stycznia 2021 roku zmienia się sposób wywozu śmieci z ogrodów działkowych w Strzelcach Opolskich, ogrody działkowe zobowiązane zostały do segregowania odpadów.
Wszystkie ogrody wyposażone zostaną w kontenery przeznaczone do segregacji odpadów.
Poniżej zamieszczamy, w jaki sposób należy segregować śmieci wytworzone na działkach.
Przypominamy !!!
Każda działka w ROD musi być wyposażona w kompostownik, Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin (§ 42 Regulaminu ROD).
Wróć do spisu treści