Prawo - ROD 40-lecia

Przejdź do treści
13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku, uchwalony został
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego,
który zaczął obowiązywać w dniu 1 stycznia 2016 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wróć do spisu treści