Informacje - ROD 40-lecia

Przejdź do treści
INFORMACJE


=============================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wjazd na teren ogrodu działkowego, zgodnie z regulaminem ROD, może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny wjazdu z Zarządem ROD.
Potrzebę wjazdu na teren przy ul. Szpitalnej należy uzgadniać dzień wcześniej po godź. 18:00 pod numerem telefonu 515 660 928.
Wróć do spisu treści